Dewch i fod yn rhan o rywbeth…

Ar ddydd Sadwrn 14 Hydref 2017
yn Y Pierhead, Bae Caerdydd!

Mae ein defnydd o’r lleoliad yn cael ei noddi’n garedig gan Adam Price AC.

Llun gan Hector Garcia (CC BY 2.0)

Ymunwch â phobl o bob rhan o Gymru sydd mor angerddol â chi am wasanaethau cyhoeddus. Gwnewch y fwyaf o feddyliau, profiad a brwdfrydedd dros 150 o bobl sy’n cynrychioli amrywiaeth anhygoel o rolau a sefydliadau.

CHI sy’n gosod agenda GovCamp Cymru felly…

  • os ydych chi’n credu bod yna bethau ar goll o agendâu ffurfiol
  • os ydych chi’n credu bod sgyrsiau polisi safonol yn anwybyddu agwedd bwysig o fywyd dinesig
  • os allwch chi weld pethau y dylai fod ar radar y bobl sy’n gwneud penderfyniadau

Dyma EICH amser chi.
Dewch i ychwanegu’ch llais i’r sgwrs.

.

Beth sydd angen i chi gwybod am GovCamp?

  • Game changer scrabble tilesMae’n anghynhadledd, heb agenda penodedig, dim ond thema.
  • Mae’n rhad ac am ddim i’w fynychu
  • Mae’n agored i unrhyw un: sector cyhoeddus / preifat / beth bynnag. Efallai’ch bod chi’n gweithio yn y maes, neu eich bod chi’n angerddol amdano ac yn awyddus i ychwanegu’ch llais fel dinesydd.
  • Rhaid i chi fod yno i helpu i siapio gwasanaethau cyhoeddus a llywodraeth yng Nghymru!

Darllenwch amdano sut mae popeth yn gweithio ar dudalen Esbonio GovCamp Cymru. Yna…

.

Cofrestrwch am newyddion GovCamp Cymru:

Ymunwch â’r rhestr bostio i dderbyn cyhoeddiadau o argaeledd tocynnau rhad ac am ddim! Byddwn hefyd yn anfon e-bost achlysurol ar gyfleoedd i gymryd rhan a chefnogi’r digwyddiad, pynciau o drafodaeth ddiddorol sy’n berthnasol, a gwybodaeth ymarferol am fynychu ar y diwrnod. Byddwn hefyd yn anfon crynodeb ar ôl y digwyddiad rhag ofn i chi ei golli. Ni fyddwn yn boddi’ch blwch derbyn, a gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

* Yn dynodi bod angenMae gen i ddiddordeb mewn…


.

 

Ein noddwyr:

Mae ein defnydd o adeilad y Pierhead yn cael ei noddi’n garedig gan Adam Price AC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *